shabneshinidareu.com

شب 30 / Night 30

 

مشکل اصلی خداست

The real problem is God Himself!

 

آینده ترکیه را بر بلندی می بینم!

I see the future of Turkey on high!

 

خدا مرکز فرماندهی ادیان است!

God is the commander-in-chief of all religions!

 

ریشه همه بدبختی های ما خداست!

The source of our troubles is God Himself!

 

آیا خدا ملاحظات سیاسی دارد؟

Is God Himself politically correct?

 

ارزش های خود را بازبینی کنیم

Let's re-value our values

 

===

چشم ها را باید شست - جور دیگر باید دید - شعری از زنده یاد -

سهراب سپهری

دکلمه: اسماعیل یغمایی

 

 

===

چشم ها را باید شست - از زنده یاد سهراب سپهری - با صدای زنده یاد خسرو شکیبایی - حیف که بخشی سانسور شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Easy Persian dot com